Ilze Klarka

Par mani Gleznas Kontakti

© 2002 - 2016 Webmaster, mākslas darbi, teksts, fotoattēli: Ilze Klarka. Visas autortiesības ir aizsargātas LR likumdošanā paredzētajā kārtībā. Uzlabots 2016. gada 1.decembrī.